Skip to content

Odpovede na otázky našich zákazníkov

Ak je problém závažný, ako je krvácanie, úraz alebo šok, Volajte ihneď! 

Ak chcete očkovať, čipovať, vyšetriť alebo sa poradiť objednajte sa cez náš objednávkový systém, aby sme sa Vám vedeli plne venovať. 

Objednávkový systém je orientačný, poradie pacientov a urgentnosti určuje ošetrújucí lekár.

Na operácie sa treba objednať telefonicky.

Áno, držíme pohotovosť, po dohode na tel. čísle (Prosíme klientov Volať, nepísať SMS)

Pohotovosť je spoplatnená 

V dohodnutom termíne prinesiete pacienta s 12hod hladovkou (u mláďat a králikov upozorniť Vet. lekára pre ďalšie informácie).

Následne sa preberá pacient od majiteľa s podpísaným protokolom so súhlasom kalkulácie ceny s možným rozptylom 30%.

Po operácií je pacient umiestnený do hospitalizačného boxu, kde dostáva infúznu terapiu, po nadobnutí plného vedomia sa pozoruje a následne sa odovzdáva majiteľovi pri plnom vedomí.